Uzgajališta

Sve su lokacije naših uzgajališta odabrane zbog iznimne čistoće i kvalitete mora što je osnovni preduvjet za kvalitetan uzgoj ribe. Od šest uzgajališta, dva su smještena u Istri (sjeverni Jadran), a a preostala četiri u Zadarskom akvatoriju (srednji Jadran).

 

Uzgajalište Lamjana

Ovo je uzgajalište smješteno u blizini uvale Lamjana na otoku Ugljanu. Riba se uzgaja na nekoliko mikrolokacija u plutajućim kavezima, na otvorenom moru. Ne postoji mogući onečišćivač u bližoj i daljoj okolici, a more je visoke kvalitete i čistoće.
 
 

Uzgajalište Košara

Naše najveće uzgajalište smješteno je na otočiću Košara, jugozapadno od otoka Pašmana. U samoj blizini uzgajališta se nalazi svjetski poznat Nacionalni park „Kornati”.
 
 

Uzgajalište Velo Žalo

Uz jedan od najljepših otoka Mediterana u uvali Velo Žalo smješteno je uzgajalište Velo Žalo. Kao i uzgajalište Košara, u neposrednoj je blizini Nacionalnog parka „Kornati”.

 
 

Uzgajalište Kudica

Uzgajalište Kudica  smješteno je uz jedan od deset otočića koji okružuju otok Iž. Uzgajalište Kudica je specijalizirano za organski uzgoj ribe.
 
 

Uzgajalište Budava

Uzgajalište Budava smješteno je na istarskom poluotoku, u jednoj od najljepših uvala toga kraja, uvali Budava. Zanimljivo je da je dugo godina bila pod zaštitom vojske zbog čega je priroda u uvali i oko uvale u potpunosti netaknuta.
 
 

Uzgajalište Limski zaljev

Ovo je uzgajalište smješteno u Limskom zaljevu, u samom srcu zaštićenog rezervata mora.