Primjene uspostavljenih sustava

Svrha ovog prikaza je prikaz ključnih elemenata sustava upravljanja kvalitetom, sigurnosti hrane i zaštite okoliša, identifikacija procesa i njihovih međusobnih veza.
 
Područje primjene sustava odnosi se na:
 • Sustav upravljanja  kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001: 2008
 • Sustav upravljanja sigurnošću hrane prema zahtjevima norme ISO 22000:2005 
 • Sustav upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001:2004
 • ASC
 • IFS Food
 • Friend of the Sea
 • Global G.A.P.
 • BRC
 • Kosher – za sve gotove proizvode
 • Eko certifikati.
 
Norme su primijenjene na sljedeće jedinice kako slijedi:
 • Mrjestilište Nin - ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, Friend of the Sea, Global G.A.P. - Opseg: mrijest ribe
 • Uzgajalište ribe Košara - ASC, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, Friend of the Sea, Global G.A.P. - Opseg: uzgoj ribe
 • Uzgajalište ribe Lamjana - ASC, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, Friend of the Sea, Global G.A.P. - Opseg: uzgoj ribe
 • Uzgajalište ribe Velo Žalo - ASC, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, Friend of the Sea, Global G.A.P. - Opseg: uzgoj ribe
 • Organsko uzgajalište ribe Kudica - ASC, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, Friend of the Sea, Global G.A.P. - Opseg: uzgoj ribe
 • Uzgajalište ribe  Budava - ASC, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, Friend of the Sea, Global G.A.P. - Opseg: uzgoj ribe 
 • Uzgajalište ribe Lim - ASC, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, Friend of the Sea, Global G.A.P. - Opseg: uzgoj ribe 
 • Prerada Gaženica (Zadar) - ASC, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, FSSC 22000:2010, IFS Food, Friend of the Sea, Global G.A.P.,BRC - Opseg: sortiranje i pakiranje svježe ribe, čišćenje i filetiranje, pakiranje svježe ribe u MAP, smrzavanje ribe IQF sustavom, mariniranje fileta, dimljenje fileta, pakiranje gotovih proizvoda, skladištenje, Uprava, Prodaja, Nabava, Ljudski resursi
 
Odrednice održivog razvitka u većoj mjeri su implementirane na uzgajalištu Lim koje se nalazi na području posebnog rezervata u moru te je stoga odabrano za uzgoj temeljen na ekološkim principima. Shodno tome posjedujemo sljedeće ekološke certifikate: Hrvatski eko znak (opseg: brancin, orada), ekološki certifikati akvakulture (opseg: brancin, orada), Naturland (opseg: brancin i orada).
 
Cromaris d.d. je certificiran prema ASC standardu čiji su osnovni zahtjevi socijalna odgovornost kako prema svojim zaposlenicima tako i prema lokalnoj zajednici te zaštita okoliša s naglaskom na očuvanje prirodnih staništa i bioraznolikosti.

ASC Izvješća 2019: Uzgajalište LamjanaUzgajalište KošaraUzgajalište BudavaUzgajalište LimUzgajalište Velo žalo
 
ASC Izvješća 2020: Uzgajalište LamjanaUzgajalište KošaraUzgajalište Budava  – Uzgajalište Velo žalo  Uzgajalište Kudica  Uzgajalište Žman