povratak

Cromaris partner u BLUE SMART projektu

Razvoj održivog ribarstva i akvakulture jedan je od strateških ciljeva razvoja sektora ribarstva u Hrvatskoj. Stoga je pokrenut projekt “Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART” čiji je cilj stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva i povećanje zapošljivosti sadašnjih i budućih radnika ovog sektora u Zadarskoj županiji.
 
Nositelj navedenog projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a partneri su Cromaris d.d., WWF Adria, te Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA. Cromaris u projektu zastupa dr. sc. Slavica Čolak.
 
Aktivnosti projekta usmjerene su prema ispunjavanju dva cilja:
  1. Stvaranje uvjeta za osposobljavanje novih generacija studenata i stručnjaka s odgovarajućim znanjima i vještinama koje odgovaraju potrebama plavog sektora. Cilj će biti postignut stvaranjem preduvjeta za uspostavu diplomskog studija „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“ na Sveučilištu u Zadru. Navedeni studij planira se pokrenuti u listopadu 2017. godine, a njegovo izvođenje bit će prilagođeno izvanrednim studentima.
  2. Izrada online tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu” iz područja uzgoja i prerade ribe za osobe koje već rade ili se planiraju zaposliti u plavom sektoru u svrhu stjecanja potrebnih vještina. Navedeni tečaj bit će otvoren i dostupan svima, a zainteresirane osobe moći će mu pristupiti putem online platforme te će tako stjecati ECVET bodove, prepoznate u cijeloj Europi kao jedan od modela priznavanja cjeloživotnog obrazovanja.
 
Projekt se sufinancira od strane EU iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo EMFF (European Maritime and Fisheries Fund) na natječaju „Blue Careers in Europe". Predviđeno trajanje „Blue smart“ projekta je dvije godine, od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine.